A projekt bemutatása

A projekt az iskolai oktatást kiegészítő, nem-formális és informális képzési lehetőségeket biztosít a csillagászat területén elért kutatási eredmények felhasználásával. A konzorciumot alkotó ELTE Gothard Asztrofizikai Obszervatórium és Multidiszciplináris KutatóközpontMTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont és a Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesületközösen azt az országon átívelő feladatot tűzte maga elé, hogy a Nyugat-dunántúli és Észak-magyarországi konvergencia régióban a TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-2012-0018 pályázati kiírásnak megfelelő programokkal a nevelés, közművelődés, oktatás és képzés valamennyi csatornáját és színterét érintve a természettudományos ismeretek népszerűsítését és a hazai tudományos eredmények disszeminációját végezze. A projekt során a konzorciumi partnerekkel közösen tudományos ismeretterjesztési, közművelődési, oktatási programok megvalósításával a felsőoktatásban és a hazai kutatóműhelyekben zajló tudományos munka eredményeinek széleskörű megismertetését és társadalmi elismertetését célozzuk meg. A projekt fő célcsoportja a Nyugat-Dunántúl és Észak-Magyarország 10-18 éves korú diáksága, az érdeklődő nagyközönség és a felsőoktatásban tanulók. A pályázat célját tudományos előadói körutak, tanulmányi versenyek, nyári pályaorientációs táborok, tudományos szakmai konferenciák, egyéb rendezvények szervezésével, kiadványok, honlapok, interaktív oktatási anyagok készítésével kívánjuk elérni.

A két éven át tartó projekt a csillagászat tudományára épül és széles spektrumot fed le földrajzi és tartalmi értelemben. A Szombathelyen, Nyugat-Dunántúlon és a Piszkés-tetői obszervatóriumban megvalósuló programok között nemzetközi szakmai konferencia, tudományos ismeretterjesztés és fizikai kísérletek is szerepelnek majd.