Résztvevők listája

Neve

Intézménye:

Beosztása:

Ábrahám Péter

MTA CSFK

Főigazgató

Almár Iván

MTA CSFK KTM Csillagászati Intézet

szerződéses nyugdíjas

Antalné Csorba Katalin

Britannica International School

Science teacher

Attila Szing

CSFK

Kutató

Bakos Judit

MTA CSKI

segédmunkatárs

Barna Barnabás

SZTE-TTIK

MSC hallgató

Benkő József

MTA CSFK CSI

tud. főmtárs

Borkovits Tamás

Bács-Kiskun Megyei Csillagvizsgáló Intézet

tudományos főmunkatárs

Bányai Evelin

MTA CSFK

PhD hallgató

Bíró Barna Imre

Bács-Kiskun Megyei Csillagvizsgáló Intézet

tudományos munkatárs

Bódi Attila

SZTE-TTIK

Mesterszakos hallgató

Csabai Istvan

ELTE Komplex Rsz. Fiz. Tsz.

egy. tanar.

Cseh Borbála

ELTE

hallgató

Cseh David

Radboud University Nijmegen

 NL

Csák Balázs

ELTE Gothard Asztrofizikai Obszervatórium

tudományos munkatárs

Csépány Gergely

MTA CsFK CsI

tudományos segédmunkatárs

Dobos László

ELTE TTK Komplex Rendszerek Fizikája Tsz

tanársegéd

Dobos Vera

MTA CsFKI

tudományos segédmunkatárs

Dr. Nagy János Zoltán

MTA Wigner FK RMI

csoportvezető

Dwornik Marek

SZTE

predoktori ösztöndíjas

Dálya Gergely

ELTE

BSc hallgató

Dózsa Ákos

ELTE GAO

tud. segédmunkatárs

Erdős Géza

MTA Wigner FK RMI

tudományos tanácsadó

Frey Sándor

FÖMI

főtanácsos

Gabányi Krisztina

MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézet

tudományos munkatárs

Gyenge Norbert

MTA CSFK Napfizikai Obszervatóriuma

tudományos segédmunkatárs

Hegedüs Tibor

BKM Csillagvizsgáló Intézet

 Baja

Hodosán Gabriella

 

PhD tanuló

Horvai Ferenc

MÜI

Horvath Istvan

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

egyetemi tanár

Horváth András

TIT

Horváth Zsuzsa

ELTE TTK Fizika Doktori Iskola

doktorandusz

Illés Erzsébet

MTA CSFK KTM Csillagászati Intézet

szerződéses nyugdíjas

Jankovics István

ELTE GAO

tud főmunkatárs

János Kelemen

MTA CSFK

mkts

Kiss Csaba

MTA CSFK Csillagászati Intézet

Tudományos főmunkatárs

Kiss László

MTA CSFK KTM CSI

kutatóprofesszor

Klára Gáspár

SZTE

csillagász

Kolláth Zoltán

NYME SEK TTK / MTA CSFK KTM CSI

egyetemi tanár / tudományos tanácsadó

Korsós Marianna

MTA CSFK CSI  Napfizikai Obszervatóriuma

phd hallgató

Kovari Zsolt

MTA CSFK CSI

tud. főmts.

Kovács József

ELTE GAO MKK

tudományos főmunkatárs

Kriskovics Levente

MTA CSFK

tudományos segédmunkatárs

Kuli Zoltan

MTA CSFK

Muszakis

Kun Emma

Szegedi Tudományegyetem

PhD hallgató

Kun Mária

MTA CSFK CSI

tud. tanácsadó

Károly Szatmáry

Szegedi Tudományegyetem

egyetemi docens

Kóspál Ágnes

European Space Agency

research fellow

Lukács Katalin

Wigner Fizikai Kutatóközpont

fiatal kutató

Lukács Katalin

Wigner Fizikai Kutatóközpont

Mizser Attila

MCSE

főtitkár

Molnár László

MTA CSFK

tud. segédmunkatárs

Mosoni László

MTA CSFK KTM CSI

tudományos főmunkatárs

Moór Attila

MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézet

tud. főmunkatárs

Muraközy Judit

MTA CsFK CsI Napfizikai Obszervatóriuma

tudományos segédmunkatárs

Nagy Andrea

Szegedi Tudományegyetem

Phd-hallgató

Nagy Imre

NKE HHK

főiskolai docens

Nuspl János

MTA CSFK CSI

tud.mkts.

Opitz Andrea

ESA/ESTEC

 Noordwijk

Ordasi András

Szegedi Tudományegyetem TTIK Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék

PhD hallgató

Papp David

SZTE TTIK

Csillagász MSC II. éves hallgatü

Petrovay Kristóf

ELTE

Pintér Sándor

ELTE TTK

Hallgató

Pintérné Rajnai Renáta

Széchenyi István Egyetem

Egyetmi tanársegéd

Plachy Emese

MTA CSFK

tudományos segédmunkatárs

Pál András

MTA CsFK CsI

tud. munkatárs

Pál Gábor Vizi

MTA Wigner FK

Kutató

Regály Zsolt

Konkoly Observatory

research

Rácz István

Eötvös Loránd Tudományegyetem

MSc. Hallgató - Csillagász szak - II. évf.

Róbert Szakáts

MTA CSFK CSI

tudományos segédmunkatárs

Simon Attila

MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézet

tudományos munkatárs

Szabó M  Gyula

ELTE GAO

tud főmunkatárs

Szabó Róbert

MTA CSFK CSI

tud. főmunkatárs

Szalai Tamás

SZTE Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék

tudományos segédmunkatárs

Szegedi-Elek Elza

MTA CSFK CSI

fiatal kutató

Székely Péter

SZTE

adjunktus

Sárneczky Krisztián

MTA CSFK CSI

kutatási asszisztens

Takács-Farkas Anikó

MTA CSFK Csillagászati Intézet

hallgató

Tamás Sándor Kiss

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Msc hallgató

Tarczay-Nehéz Dóra

ELTE TTK Csillagászati Tanszék

phd hallgató

Tibor Mitnyan

Szegedt Tudományegyetem

mesterszakos hallgató

Toth Imre

MTA CSFK Konkoly Thege Miklós CSI

kutató/research

Toth Zsuzsanna

University of Bremen

doktorandusz

Tóth L. Viktor

ELTE

Varga József

ELTE

 Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék

Varga Tamás Norbert

ELTE

BSc hallgató

Vech Dániel

MTA Wigner FK

Verebélyi Erika

MTA CSFK KTM KI

tudományos segédmunkatárs

Vida Krisztián

MTA CSFK CSI

tud. munkatárs

Vincze Ildikó

ELTE GAO

tud munkatárs

Vinko Jozsef

SZTE

egyetemi docens

VÁGI László Zsolt

LHBP/LHTB

repülőgép-szerelő

Váradi Mihály

MTA CSFK CSI

Kutatatási Asszisztens

Zahorecz Sarolta

ELTE

doktorandusz

Zoltán Péter Simon

Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület

igazgató